Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej jest organizacją społeczną, która powstała w 1994 r., działającą na podstawie własnego statutu oraz w oparciu o przepisy prawa Kanonicznego oraz prawa o stowarzyszeniach. Skupia osoby akceptujące naukę społeczną Kościoła Katolickiego, a w szczególności naukę o małżeństwie i rodzinie. Działalność prowadzi w łączności z władzą kościelną, co gwarantowane jest przez osobę asystenta kościelnego – Ks. Kanonika Leonarda Polocha.

Stowarzyszenie działa na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Posiada osobowość prawną, a jego celem jest troska o zgodne z nauką Kościoła życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań społecznych. Stowarzyszenie wspiera także działania, których celem jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Członkowie stowarzyszenia działają w kołach przy parafiach, adresując swoje działania głównie w kierunku wspólnoty parafialnej. Stowarzyszenie jest także od wielu lat współorganizatorem poznańskiego Marszu dla Życia.

Każdy członek Stowarzyszenia ma moralne zobowiązanie do systematycznej pracy nad własną formacją duchową, intelektualną i apostolską.

logo_opp2Od dnia 8 maja 2006 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej jest organizacją pożytku publicznego.
Nr KRS 0000090832

Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich