Kontakt

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

Siedziba:
ul. Fredry 11, 61-701 Poznań

Adres korespondencyjny:
ul. Św. Rocha 10, 61-142 Poznań

e-mail:
srk@archpoznan.pl

Konto:
Bank Pocztowy S.A. Oddział w Poznaniu
22 1320 1016 2121 4620 2000 0005