1,5%

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik może, bez straty dla siebie, przekazać 1,5% płaconego podatku na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

Jak przekazać 1,5%

  • Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (blok zawierający wniosek o przekazanie 1% dla OPP) wpisujemy numer Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS: 0000090832
  • Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla SRK AP, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  • Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1,5%.

Wszelkie wątpliwości prosimy wyjaśniać w Urzędzie Skarbowym.

Jeśli chcesz się dokładniej dowiedzieć, na co przeznaczamy zdobyte w ten sposób środki, sprawozdanie znajdziesz na stronie sprawozdaniaopp.niw.gov.pl
(trzeba wpisać nr KRS: 0000090832).

Dziękujemy za finansowe wsparcie działalności Stowarzyszenia!