Opłatek SRK

Dziękujemy wszystkim, z którymi spotkaliśmy się dziś na spotkaniu opłatkowym. Zamieszczamy kilka zdjęć – zapraszamy do obejrzenia.