Konwencja o zapobieganiu przemocy

Polski sejm przegłosował ustawę umożliwiającą ratyfikację kontrowersyjnej konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Zapraszamy Was do zapoznania się z tym dokumentem (tutaj), a także ze stanowiskiem biskupów polskich w tej sprawie, oraz z analizą wykonaną przez Instytut Ordo Iuris.

Zachęcamy do refleksji nad tymi tekstami. Wkrótce konwencja trafi do senatu, a potem do prezydenta. Jeśli konwencja jest sprzeczna  z Twoimi wartościami – zachęcamy do działania, abyś podjął trud wyrażenia swojego zdania i jego uargumentowania – wobec swojego otoczenia, ale także w kontaktach z senatorami i innych działaniach publicznych. A przede wszystkim pamiętajmy o modlitwie za rządzących, aby stanowili dobre prawo.

Zdaniem SRK konwencja pod pozorem walki z przemocą wprowadza  zamęt i podważa ład społeczny oparty na chrześcijańskiej wizji małżeństwa, rodziny i relacji międzyludzkich.